Wat is Beschermingsbewind?

Meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig de financiën te beheren, worden soms door de rechter onder toezicht van een bewindvoerder gesteld. In de praktijk betekent dit dat de bewindvoerder verantwoordelijk wordt voor de inkomsten, uitgaven en goederen. Jij hoeft je dan geen zorgen meer te maken over het betalen van de rekeningen.

Mocht er sprake zijn van schulden dan worden ook alle schuldeisers in kaart gebracht. Er zal in eerste instantie worden gekeken of er betalingsregelingen kunnen worden getroffen. Mocht er sprake zijn van een grote schuldenlast dan zal ik je begeleiden naar schuldhulpverlening. Na een termijn van drie jaar ben je dan van je schulden af en kun je schuldvrij opnieuw beginnen! Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er allereerst een intakegesprek gevoerd waarin de situatie wordt besproken.
Tijdens dit gesprek komen ook de rechten en plichten aan bod. Mocht je na dit gesprek van mening zijn dat beschermingsbewind een goede oplossing vormt dan kunnen we samen een verzoek indienen bij de rechtbank. Aan de hand van dit verzoek volgt er binnen ongeveer 6 weken een uitnodiging bij de rechter. De rechter zal dan bepalen of je in aanmerking komt voor beschermingsbewind.

Zodra het beschermingsbewind officieel is uitgesproken door de rechter ga ik direct aan de slag met het in kaart brengen van je financiële situatie. Bij het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven bekijk ik ook of er kwijtscheldingen kunnen worden aangevraagd, naar de toeslagen en of je mogelijk in aanmerking komt voor andere regelingen. Om mijn werk goed uit te kunnen voeren zal ik nieuwe rekeningen voor je openen of de bestaande rekeningen omzetten. Er worden drie rekeningen geopend/omgezet: een beheerrekening, leefgeldrekening en een spaarrekening. Vanaf de beheerrekening worden alle rekeningen betaald en hierop komen alle gelden binnen. Daarnaast wordt er een leefgeldrekening geopend en een spaarrekening. Op de leefgeldrekening ontvang je wekelijks of maandelijks een vast bedrag waarmee je boodschappen kunt doen, sigaretten kunt kopen of andere uitgaven mee kunt doen. Mocht er financiële ruimte zijn dan zal ik maandelijks een bedrag voor je apart zetten op je spaarrekening.

Beschermingsbewind kan een tijdelijke oplossing zijn. Zodra je zelf weer in staat bent om je eigen financiën te beheren, kan er een verzoek worden ingediend bij de rechter om het beschermingsbewind op te heffen.