Voor wie

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn om zelfstandig de financiën te beheren. Dit kan komen door veranderingen in de persoonlijke situatie zoals ontslag, depressies maar ook door verslaving, schulden of scheiding. Wat de reden ook is, tijdens het intakegesprek wordt gekeken of beschermingsbewind de oplossing kan zijn.

Beschermingsbewind kan een tijdelijke oplossing zijn.

Zodra je weer in staat bent om zelfstandig de financiën te beheren kunnen we samen een verzoek indienen om het beschermingsbewind op te heffen.