Wat is beschermingsbewind

Meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig de financiën te beheren, worden soms door de rechter onder toezicht van een bewindvoerder gesteld. In de praktijk betekent dit dat de bewindvoerder verantwoordelijk wordt voor de inkomsten, uitgaven en goederen. Jij hoeft je dan geen zorgen meer te maken over het betalen van de rekeningen.

Mocht er sprake zijn van schulden dan worden ook alle schuldeisers in kaart gebracht. Er zal in eerste instantie worden gekeken of er betalingsregelingen kunnen worden getroffen. Indien er sprake is van een grote schuldenlast dan zal ik bekijken op weke manier de schulden aangepakt zullen worden. Indien je wordt aangemeld bij schuldhulpverlening ben je na het traject van je schulden af en kun je schuldvrij opnieuw beginnen!

Om voor beschermingsbewind in aanmerking te komen wordt er eerst naar je situatie gekeken. Hierbij komen ook de rechten en plichten aan bod. Mocht hierna besloten worden dat beschermingsbewind een goede oplossing vormt dan kan er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Aan de hand van dit verzoek volgt er een uitnodiging bij de rechter. De rechter zal dan bepalen of je in aanmerking komt voor beschermingsbewind.

Zodra het beschermingsbewind officieel is uitgesproken door de rechter ga ik direct aan de slag met het in kaart brengen van je financiële situatie. Bij het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven bekijk ik ook of er kwijtscheldingen kunnen worden aangevraagd, naar de toeslagen en of je mogelijk in aanmerking komt voor andere regelingen. Om mijn werk goed uit te kunnen voeren zal ik nieuwe rekeningen voor je openen of de bestaande rekeningen omzetten. Er worden twee rekeningen geopend/omgezet: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Vanaf de beheerrekening worden alle rekeningen betaald en hierop komen alle gelden binnen. Op de leefgeldrekening ontvang je wekelijks of maandelijks een vast bedrag waarmee je boodschappen kunt doen, sigaretten kunt kopen of andere uitgaven mee kunt doen.

Beschermingsbewind kan een tijdelijke oplossing zijn. Zodra je zelf weer in staat bent om je eigen financiën te beheren, kan er een verzoek worden ingediend bij de rechter om het beschermingsbewind op te heffen.